top of page
About: Inner_about

CÉGBEMUTATÓ

TEVÉKENYSÉGI KÖR

Mérnöki szolgáltatásokkal foglalkozó cégünket 2008. január 1-jén hoztuk létre.

 

Fő tevékenységünk egészségügyi beruházások megvalósítására irányul. Ezen belül a legfontosabb terület az orvostechnológiai tervezés és tanácsadás, új és meglévő épületek orvos-szakmai tartalmának meghatározása.

A feladatok elvégzését akár minden szakágra kiterjedő generáltervezői konstrukcióban, akár csak az orvostechnológiai tervezésre szorítkozva is vállaljuk. Szerződött partnereink között neves építész irodák, egészségügyi létesítmények tervezésében jártas szakági tervező cégek találhatók.

 

Cégünk másik működési területe kórházak, rendelőintézetek orvosi felszereléseinek generálvállalkozásban történő kulcsrakész kivitelezése. Az adott orvos-szakmai feladat ellátásához szükséges készülékeket beszerezzük, leszállítjuk, üzembe helyezzük és gondoskodunk a személyzet betanításáról. 

MŰKÖDÉSI MODELL

A MEDIVERSUM Kft. projektorientált cégként, team munkában teljesíti megbízásait.


Feladataink végrehajtása során széleskörű kapcsolatrendszert építettünk ki az egészségügyi beruházások tervezésében jártas szaktervezőkkel, orvosi felszereléseket gyártó cégekkel, így minden esetben az igényekhez igazítottan tudunk szerződéses kapcsolatrendszert kiépíteni. Működésünk során számos szakembert képeztünk ki az orvostechnológiai tervezés, orvosi gép-műszer szakértés területén, akik jelenleg is aktív résztvevői az egészségügyi beruházási piacnak. 


Megbízási szerződéssel bevont munkatársaink mindegyike, több évtizedes gyakorlattal rendelkezik, szakmájának kiemelt tudással rendelkező képviselője, (építészmérnök, gépészmérnök, épületvillamossági mérnök, statikus, stb.) Munkatársaink a saját szakterületüknek megfelelő felsőfokú képesítéssel, jogosultsággal, kamarai tanúsítvánnyal rendelkeznek.

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK

A MEDIVERSUM Kft. folyamatosan részt vesz orvosi gép-műszerek szállítására kiírt közbeszerzési pályázatokon. Az általunk eddig elnyert és megvalósított orvostechnológiai beruházások értéke milliárdos nagyságrendű.

MINŐSÍTÉS

Cégünk ISO 9001:2015 szabvány előírásai szerint auditált minőség irányítási rendszerrel rendelkezik az egészségügyi létesítmények tervezése, egészségügyi berendezések beszerzése, szállítása, telepítése területén.

01.jpg

MINŐSÉGPOLITIKA

A MEDIVERSUM Kft. főleg egészségügyi területen működő mérnöki iroda. Interdiszciplináris tevékenységi köre alapján egyre növekvő ismeretséggel rendelkezik a hazai egészségügyi beruházások terén.

Cégünk a betegellátás minőségének fejlesztését tekinti elsődleges szempontnak, ennek megvalósulásához az egészségügyi létesítmények magas technikai színvonalú tervezésével, orvostechnológiai kivitelezésével tud hozzájárulni.

Munkamódszereink folyamatos fejlesztésével állunk az egészségügy szolgálatában. 

Célunk, hogy az egészségügyi létesítmények tervezése és kivitelezése területén:

  • a megrendelői igényeket - beleértve a latens igényeket is - minél teljesebb mértékben; az orvostechnika mindenkori legmagasabb fejlettségi szintjének tervezésével; jövőbeli fejleszthetőség szem előtt  tartásával; gyorsan; gazdaságosan; a minőség folyamatos ellenőrzése mellett elégítsük ki oly módon, hogy a vonatkozó jogszabályi, szabványi kötelezettségeknek is eleget tegyünk,

  • elnyerjük és megtartsuk megrendelőink bizalmát és elégedettségét,

  • meghatározó szerepet töltsünk be a minőségi betegellátás, mint alapvető igény és jog fejlesztésének elmozdításában

Céljaink elérése érdekében különös gondot fordítunk:

  • az ismert és rejtett igények feltárására és hatékony kielégítésére,

  • az elérhető legkorszerűbb eszközök és módszerek használatára,

  • munkatársaink folyamatos szakmai és minőségügyi képzésére,

  • cégünk minőségirányítási re4ndszerének működésére és folyamatos fejlesztésére.

Jelmondatunk: Az egészség helyreállításáért és megőrzéséért dolgozunk.

Nagy Gábor

ügyvezető igazgató

REFERENCIÁK

bottom of page